Whytney

Home | Frames | Dana Buchman | Whytney

Buy Online

Dana Buchman Whytney C1

Whytney C1
Eggplant
Available Sizes: Eyesize: 52-36 - Bridge: 16 - Temple:135
Eyesize: 55-38 - Bridge: 16 - Temple:140

Dana Buchman Whytney C2

Whytney C2
Merlot
Available Sizes: Eyesize: 52-36 - Bridge: 16 - Temple:135
Eyesize: 55-38 - Bridge: 16 - Temple:140

Dana Buchman Whytney C3

Whytney C3
Peacock
Available Sizes: Eyesize: 52-36 - Bridge: 16 - Temple:135
Eyesize: 55-38 - Bridge: 16 - Temple:140

spacer
spacer